நினைவு முத்துக்கள்(கவிதை)

சொத்துக்கள் குவிக்கவில்லை
முத்துக்கள் சேர்க்கவில்லை
மூடிய விழிகளுள்
சேர்த்து வைத்தேன்
அடுக்கடுக்காய்
அள்ளி குவித்தேன்
நீங்கா நினைவுகளாய்
நின்னை என் சொந்தமாக்கி…

— ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s