மயக்கம்

சாயுங்காலம் வீசும் காற்றாய்
வருடிச் செல்லும் உன் நினைவுகள்
நின் தோள் சாய தேடுதே
வெட்கமின்றி கூறுவேன்
சத்தமாக உன் அருகாமை
தந்திடும் மயக்கத்தை!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s