தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்து

மலர்ந்திருக்கும் துர்முகி வருடம்
சித்திரை புத்தாண்டில்
உள்ளங்களில் அமைதி நிலவி
உடம்பில் நற்சக்தி பெருகி
முயற்சிகள் வெற்றி பெற்று
சுக்கிர யோகம் பொங்கி
கடமைகள் நிறைவேறி
அனைவருக்கும்
மகிழ்ச்சி மலரட்டும்!

—– ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s