தாலாட்டு

நீ இல்லாத இரவுகள்
வெறுமை என்று யார் சொன்னது?
உன் நினைவுகள் தாம்
எனை அணைத்துக் கொண்டு
தாலாட்டுகின்றனவே உயிரே..

—– ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s