தேடல்

நான் நீயாக
நீ நானாக
மாறிய நாள் தொட்டு
மனதில்
ஒரே கேள்வி
இருவரும் நாமாவது எப்போது?

கேள்விக்குறியாகிக் கிடக்கும்
நம் காதல்
நாமானாலும்,
நம் காதலின் தேடல்
தொடர் புள்ளியாக
தொடர வேண்டும்..

~~~~~ ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s