நான்

 

நான்,
யாரோ ஒருவராக
இருக்க விரும்பவில்லை..
நான் நானாக
என் தடங்களையும் கல்வெட்டாக
செதுக்கி விட்டு
செல்லவே விரும்புகிறேன்..

~~~~~ ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s