அவன்

 

இரவின் போதையில்
வான்மேகங்களுள் மூழ்கிப்போன
வெண்ணிலவு
விடியலில் விழித்து பார்க்கையில்..

புவியின் ஓர் ஓரத்தில்
அவளுக்காக காத்திருந்தான்
அவன்… மந்தகாச
புன்னகையுடன்!

~~~~~ ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s