இதயப்பூவே எனை அறிவாயோ?

ஹாய் தோழமைகளே,

 

தற்காலிகமாக இக்கதையை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறேன். என் அடுத்த தொடர் நாவல் விரைவில்…

அன்புடன்,

ஆர்த்தி ரவி

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s