தீராதது.. காதல் தீர்வானது 03 Updated version

ஹாய் ப்ரண்ட்ஸ்,

அனைவரும் நலமா? தீராதது.. காதல் தீர்வானது 03 யின் முந்தைய பதிவு எனக்கு திருப்தி இல்லாமல் இருந்ததால் பதிவில் மாற்றங்களை செய்து இருக்கிறேன். இப்போது எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.

நன்றி!

http://en.calameo.com/read/0050348702ffb62ab5bb2?authid=1qCbC9b7nJPa

Advertisements