தீராதது.. காதல் தீர்வானது 07

ஹாய் ஹாய் தோழமைகளே,

இனிய காலை வணக்கம்! அத்தியாயம் 07 பதிந்துவிட்டேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஆரியன் என்ன சொல்லப் போகிறான்.. டானியாவின் கவலை.. அதனை தொடர்ந்த அவளின் முடிவு..

உங்கள் கதருத்துக்களை மிகவும் ஆவலாக எதிர் நோக்கும் நான்.

நன்றி!

அன்புடன்,

ஆர்த்தி ரவி

http://en.calameo.com/read/005034870c38a1fe26c2d?authid=JNO0BRyEg42k

 

Advertisements

2 thoughts on “தீராதது.. காதல் தீர்வானது 07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s