விழி வாசலா.. இதழ் வாசலா?

பேசாமல் பேசும் உன் கண்கள்..
பிரியாமல் பிரியும் உன் உதடுகள்..
இவற்றில் எது சிறந்தது
எனக் கேட்கிறாய்..
என்னடி சொல்வேன்?

எனைக் கண்டு காதலை
முதலில் சொன்னது உனது விழிகள்…
எனை ஈர்த்து மோகத்தை
அறிமுகம் செய்தது உனது இதழ்கள்…
விழி வாசலா.. இதழ் வாசலா?

ஒன்றை மட்டும் தேர்வு செய் என்கிறாய்…
அப்படி என்றால்
அவ்விரண்டினையும் விடுத்து
உன் இதய வாசலை
தேர்வு செய்கிறேனடி…

இதயம் நுழைந்து
உனது இதழ் வாசலை அடைகிறேன்
உரிமையுள்ள குத்தகைக்காரனாக…

கள்ளம் கற்பிக்கும்
உனது கண்களில் விலங்கிட்டு
நம் காதலுக்கும் பாதுகாவலன் ஆகிறேனடி…

பேசும் உன் கண்களும்
பிரியும் உன் உதடுகளும்
என்றும் எனதே!

~~~~~ ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s