கண்ணை காட்டு போதும் (Song lyrics & video)

💘😘😍 Happy Valentine’s Day 😍😘💘

கண்ணை காட்டு போதும்
நிழலாக கூட வாரேன்
என்ன வேணும் கேளு
குறையாம நானும் தாரேன்

நச்சுனு காதல
கொட்டுற ஆம்பளை
ஒட்டுறியே உசுர நீ நீ

நிச்சயமாகலா
சம்மந்தம் போடலை
எப்பவுமே உறவு நீ நீ

அன்புள்ள விதை விதைச்சு
என்னை நீ பறிச்சாயே …

கண்ணை காட்டு போதும்
நிழலாக கூட வாரேன்
என்ன வேணும் கேளு
குறையாம நானும் தாரேன்

நச்சுனு காதல
கொட்டுற ஆம்பளை
ஒட்டுறியே உசுர நீ நீ

நிச்சயமாகலா
சம்மந்தம் போடலை
அப்பவுமே உறவு நீ நீ

அன்புள்ள விதை விதைச்சு
என்னை நீ பறிச்சாயே …

நெஞ்சுல பூமழைய
சிந்துற உன் நினைப்பு
என்ன தூக்குதே

எப்பவும் யோசனையை
முட்டுற உன் சிரிப்பு
குத்தி சாய்க்குதே

வக்கணையா நீயும் பேச
நா வாயடைச்சு போகுறேன்
வெட்டவெளி பாதை நானும்
உன் வீட்டை வந்து சேருரன்

சிறு சொல்லுல உறியடிச்சு
என்னை நீ சாய்ச்ச
சக்கர வெயில் அடிச்சு
சட்டுனு ஓச்ச
றெக்கையும் மொளைச்சுடுச்சு
கேட்டுக்க கிளி பேச்சு…

கண்ணை காட்டு போதும்
நிழலாக கூட வாரேன்
என்ன வேணும் கேளு
குறையாம நானும் தாரேன்

தொட்டதும் கைகளுள
ஒட்டுற உன் கருப்பு
என்னை மாத்துதே

ஒட்டடை போல என்னை
தட்டிடும் உன் அழகு
வித்தை காட்டுதே

தொல்லைகளை கூட்டினாலும்
நீ தூரம் நின்னா தாங்கலை
கட்டிவிடும் ஆசையால்
என் கண்ணு ரெண்டும் தூங்கலை

உன்னை கண்டதும் மனசுக்குள்ள
எத்தனை கூத்து
சொல்லவும் முடியவில்லை
சூட்டையும் ஆத்து
உன்னை என் உசுருக்குள்ள
வெக்கணும் அட காத்து..

கண்ணை காட்டு போதும்
நிழலாக கூட வாரேன்
என்ன வேணும் கேளு
குறையாம நானும் தாரேன்

 

Advertisements