இதயத்தின் சுகம் நீ 05

ஹாய் தோழமைகளே,
இந்நாள் பொன்னாளாக மலரட்டும்.. காலை வணக்கம்!

இதயத்தின் சுகம் நீ 05 யுடன் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன்… http://en.calameo.com/read/0050348700997307f645c?authid=9zrWrYTppYCm

அன்புடன்,

ஆர்த்தி ரவி

 

Advertisements

2 thoughts on “இதயத்தின் சுகம் நீ 05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s