பிரிதல்

நீயே வந்து நட்பாகினாய்
நீயே விலக்கியும் வைத்தாய்
காரணங்களைச் சொல்லவில்லை
உண்மை குணத்தையும் மதிக்கவில்லை…

மீண்டும் நட்பை நல்கினாய்
உன் காரணங்களுடன்..
யோசித்தேன்… ஏற்புடையதாயில்லை
இணைத்துக் கொள்ளவில்லை…

மாதங்கள் கடந்தும் கேட்டாய்
மாறாத நட்புள்ளத்தால் இணைத்தேன்…
ஒரு முறை உடைந்தது ஒட்டாது
என்பது கண்ணாடி நட்பிற்கும் பொருத்தம்…

நல்நட்பு புரிந்துணர்வில் நிலைக்கிறது…
என் நட்புக்கள் என்னுடன் பயணிப்பார்கள்…
மன உளைச்சல்கள் தரும் நட்பை
விலக்கியதற்காக வருந்துகிறேன்…

Advertisements