இதயத்தின் சுகம் நீ 13

இனிய வணக்கம் தோழமைகளே! அனைவரும் நலமா? விக்ரம் ஆருதியா என்னவானார்கள்னு பார்ப்போமா… இதோ,

http://en.calameo.com/read/00503487027d20cea05c3?authid=ZnvXEhJ8DHy3

நன்றி!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s