இதயத்தின் சுகம் நீ 15

ஹாய் மக்களே,

இனிய வணக்கம். அடுத்த பதிவு இதோ… தியா விக்ரமன் முதல் தொலைபேசி உரையாடல்…

http://en.calameo.com/read/00503487021feb2cb8b07?authid=eW1VNV0KHL5u

நன்றி!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s