விலகிடுவேனா இதயமே 01

 

ஹலோ ப்ரண்ட்ஸ்,

முதல் அத்தியாயம் இதோ…

http://en.calameo.com/read/005034870ecdfc344e4d5?authid=7n3V9TJMrDHD

நிறைகுறைகளை மறவாமல் சொல்லவும்.

நன்றி!

Advertisements

2 thoughts on “விலகிடுவேனா இதயமே 01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s