இதயத்தின் சுகம் நீ 23 & 24

ஹாய் டியர்ஸ்,

தித்திக்கும் திங்கள் வணக்கம்! அடுத்த இரு அத்தியாயங்கள் பதிவு செய்து இருக்கிறேன். நிறைகுறைகளைச் சொல்லிச் செல்லுங்கள்…

http://en.calameo.com/read/005034870309e343896de?authid=QvCNOkAvCoKx

http://en.calameo.com/read/00503487024bf61c3d41d?authid=oKbmrZqjgVkR

நன்றி!

Advertisements

2 thoughts on “இதயத்தின் சுகம் நீ 23 & 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s