இதயத்தின் சுகம் நீ 26 & 27

தித்திக்கும் திங்கள் வணக்கம் தோழமைகளே!

அத்தியாயம் 26&27 பதிவு செய்து விட்டேன். இனி 6 அத்தியாயங்கள் மட்டுமே வர இருக்கின்றன. விரைவில் தந்துவிடுவேன். மெதுவாக வாசிக்க நினைப்பவர்கள் வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் மக்களே…

http://en.calameo.com/read/0050348706e814383c028?authid=K0Z8cd7enfR6

http://en.calameo.com/read/005034870285127e3e01f?authid=8XfpsvErRIuw

நன்றி!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s