இதயத்தின் சுகம் நீ 30

ஹாய் செல்லம்ஸ்…

ஒரு ரொமாண்டிக் அத்தியாயம் பதிவு செய்கிறேன். எனக்கு பிடிச்ச அத்தியாயத்தில் ஒன்று என இதை சொல்லலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? வாசித்துவிட்டு சொல்லுங்க…

3 more to go…

http://en.calameo.com/read/005034870f6fd7f823846?authid=D2MgHTFF4XiU

நன்றி!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s