விலகிடுவேனா இதயமே 03

ஹலோ மக்களே,

இனிய வணக்கம்! அடுத்த அத்தியாயம் பதிவு செய்தாச்சு. உங்கள் கருத்துக்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. மறக்காமல் தயங்காமல் சொல்லவும்.

http://en.calameo.com/read/0050348703288d178eca9?authid=tHvrBOhJ64dJ

நன்றி!

Advertisements

2 thoughts on “விலகிடுவேனா இதயமே 03

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s