தீராதது காதல் தீர்வானது 14

ஹலோ ப்ரண்ட்ஸ்,

நலமா? வந்துட்டேன் பெரிய அத்தியாயத்துடன்..

http://en.calameo.com/read/005034870ef96f75f727f?authid=MLtDbrZhRWzF

கருத்துகளுக்காக ஆவலுடன்..

நன்றி!

Advertisements

4 thoughts on “தீராதது காதல் தீர்வானது 14

  1. Aaryan is so lovely and Dania hmmmm when she is going to come out of her fear. She loves him and still finds difficult to shower her love on him. Dania is so pavam. Soon she should realize Aaryan’s deep love. Praying for the same and eagerly waiting for your next update mam.

    Liked by 1 person

Comments are closed.