தீராதது காதல் தீர்வானது 17 & 18

Double bonanza!!

ஹாய் டியர்ஸ்,

இனிய வணக்கம்! எப்படி இருக்கீங்க?
ஐந்து நாள் உழைப்பில் வந்திருக்கும் அத்தியாயங்கள் 17, 18. எப்படி வந்திருக்கு? 22-23 அத்தியாயத்தில் கதையை முடிக்க நினைக்கிறேன். இதுவரை வந்ததில் உங்க feel என்ன?

http://en.calameo.com/read/0050348705ae1266e8fb1?authid=wA2Zo1svJqz7

http://en.calameo.com/read/005034870b5e4396ac6a5?authid=GrLlU2gQZJPJ

இதோ.. வாசித்து விட்டு உங்க கருத்துகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
நன்றி!

Advertisements

2 thoughts on “தீராதது காதல் தீர்வானது 17 & 18

  1. WOW two updates today superb mam. 17th update the romance between Aaryan and Dania is lovely and Dania has changed her mind at last.Very happy that they have started their love life 💕 . 18th update their romance continues sweetly and Dania is nicely mingling with Aaryan’s family 👪. Whereas the sad part is Rohan that he had one side love and now he missed his happiness. What is going to happen for him? Mam u have given a surprise that Rohan is going to do something. What is that? Is he going to take a wrong decision? Waiting eagerly for your next post to know all these things mam.👌😊

    Liked by 1 person

Comments are closed.