தீராதது காதல் தீர்வானது 19

ஹாய் டியர்ஸ்,

எப்படி இருக்கீங்க? அடுத்த அத்தியாயம் போட்டாச்சு. இதில் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம். அப்படி வந்தால் அத்தியாயம் 6யை புரட்டவும்.

https://drive.google.com/open?id=0B3P3A5xHNpzxUGRWNkhDdUZhWkE

வாசித்துவிட்டு கருத்துகளை பகிருங்கள். நன்றி!

Advertisements

6 thoughts on “தீராதது காதல் தீர்வானது 19

  1. Bharathi sivakumar says:

    Hi Arthy…recently I started reading ur novel….Your writing is so nice…I enjoyed the flow of your writings….finished till 18 th episode 3 days back….and the waiting started…….often Iam refreshing ur page for this cute episode…and finally its here and Its very cute….I enjoy the change that happened in Dani….all the magic of love…again eagerly waiting for next epi…☺

    Liked by 1 person

  2. chitraganesan says:

    marupadiyum 6th ud padichutte comnts.podaren….just love failure pola endru appo padichappa ninaithen..aanal vera mathiri irukku …

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s