தீராதது காதல் தீர்வானது 20

ஹலோ ப்ரண்ட்ஸ்,

அடுத்த பதிவு இதோ…

http://en.calameo.com/read/00503487037f85f582fa2?authid=dKTp8NIKbmi7

எப்படி வந்திருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு போங்க. ஆவலுடன்…

 

Advertisements

4 thoughts on “தீராதது காதல் தீர்வானது 20

  1. WOW Super update mam.Dania and Aaryan’s love ❤ moments are so romantic.At last now Dania has become so expressive and she tries to express her love.Aaryan showers his love for Dania and how he is going to manage after she goes to New York for her studies. Waiting eagerly for your next update mam.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s