கண்ணம்மா 02

இனிய வணக்கம் நட்புக்களே! அடுத்த அத்தியாயம் வந்திருக்கிறது. வெள்ளி அன்று எபி 03 வர இருக்கின்றது.

வாசித்து விட்டுத் தங்கள் கருத்துகளைப் பகிருங்கள்.

https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/

நன்றி!

Advertisements

2 thoughts on “கண்ணம்மா 02

    1. நன்றி பாரதி! தொடர்ந்து கருத்துகளைச் சொல்வதைத் கண்டு மகிழ்ச்சி. அடுத்தப் பதிவில் கண்ணம்மா சொல்வா.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.