கற்போம், பிழைகளின்றி எழுதுவோம் 01-05

கற்போம், பிழைகளின்றி எழுதுவோம் 01 உன்னில் பிழை, என்னில் பிழை, நம்மில் பலரும் பிழைகளின் ஊடே பயணிக்கிறோம்; அவை பிழைகள் என்று அறியாமல்! இனிய வணக்கம்! அனைவரும் நலமா? என்னைப் பற்றிச் சில வரிகள். பள்ளி இறுதி வரை தமிழ் ஒரு மொழிப் பாடக் கல்வி மட்டுமே. ஏனைய அனைத்தும் ஆங்கில வழி கல்வி முறையில் பயின்றேன். இன்னும் பயில்கிறேன். எனது தாய்மொழியும் தமிழல்ல. புகுந்த வீட்டில் பேசும் மொழியும் வேறு. தற்போது நாங்கள் வசிக்கும் நாட்டில் … Continue reading கற்போம், பிழைகளின்றி எழுதுவோம் 01-05

Advertisements