விழியிமை காம்பில் நின்று கொள்கிறாய் (சிறுகதை)

இனிய காலை வணக்கம் ப்ரண்ட்ஸ்! பிரதிலிபியில் எனது புதிய சிறுகதைகள்... காதலை கருவாகக் கொண்டிருக்கும் போட்டியில் நுழைந்திருக்கும் கதைகளில் ஒன்று. அதனால் உங்கள் விருப்பங்களையும் கருத்துகளையும் பிரதிலிபியில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். கமான் மை டியர் தோழா / தோழீஸ்... வெயிட்டிங்! 😍😍❤️ https://tamil.pratilipi.com/story/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81-%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D-oVnSHL5pfc7Wநன்றி! அன்புடன், ஆர்த்தி ரவி

Advertisements