பாசுந்திப் பார்வை 03

இனிய வணக்கம்! http://forum.smtamilnovels.com/index.php?forums/basundi-paarvai.67/ நன்றி!

Advertisements

பாசுந்திப் பார்வை 02

இனிய வணக்கம் தோழமைகளே! அனைவரும் நலமா? அடுத்த அத்தியாயத்தை வாசித்து விட்டு உங்கள் கருத்துகளைக் கூறுங்கள். https://www.calameo.com/read/0050348700bd1cb84fae1?authid=JnkKG4mo5RvM முதல் அத்தியாயத்தின் கருத்துகளைப் பார்த்து மீ வெரி ஹேப்பி! ♥️🙏🏻 நன்றி!

பாசுந்திப் பார்வை 01

இனிய வணக்கம் தோழமைகளே! பாசுந்திப் பார்வை முதல் அத்தியாயம் பதிவிட்டு இருக்கிறேன். https://www.calameo.com/read/00503487066d030bfc90a?authid=XC3fsvb0PEdM வாசித்து விட்டு தங்கள் கருத்துகளை என்னிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி!