விலகிடுவேனா இதயமே VOTING

Hi all, I’m participating in a huge story competition. It was a very long journey. I’ve put in lot of hardwork to complete typing by the deadline. Now it is time to vote. Link to vote: Be careful while voting, you can’t change your votes after. வாக்களிக்க https://goo.gl/forms/exsjMjNao5UliS5I3 எனக்கு வாக்களிக்க விரும்புவர்கள், என் பெயரைத் தேர்வு செய்து … Continue reading விலகிடுவேனா இதயமே VOTING

Advertisements

விலகிடுவேனா இதயமே 1-28 FULL STORY

ஹாய் தோழமைகளே! இனிய வணக்கம்! எப்படி இருக்கீங்க? இக்கதையின் கடைசி ஐந்து பதிவுகளைப் பதித்து, முற்றும் போட்டாச்சு. மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன். தேடல் போட்டிக்காக எழுதி இருக்கும் இக்கதை நிச்சயம் உங்களைக் கவரும் என்று நம்புகிறேன். கதையை வாசிப்பவர்கள் தங்கள் கருத்துகளைக் கூறிச் சென்றால் மிக்க மகிழ்வேன். செய்வீர்களா? https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?forums/arthy-ravis-vilagiduvenaa-idhayame.65/ நன்றி! அன்புடன், ஆர்த்தி ரவி

விலகிடுவேனா இதயமே 23

இனிய வணக்கம்! அடுத்த எபி... https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/vilagituvena-idhayame-23.2141/ நன்றி!

விலகிடுவேனா இதயமே 22

இனிய வணக்கம்! அடுத்த அத்தியாயம் பதிவு செய்திருக்கிறேன். https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/vilagituvena-idhayame-22.2106/ நன்றி!

விலகிடுவேனா இதயமே 21

Hi friends, Next episode posted. A few more to finish. Have a read and share your thoughts. https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/vilagituvena-idhayame-21.2045/ Thank you 😊

விலகிடுவேனா இதயமே 20

Hi friends, How are you doing? Hope all is well with you all. Next epi posted. Have a read and share your thoughts with me. https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/vilagituvena-idhayame-20.2012/ Thank you 🙏🏻!

விலகிடுவேனா இதயமே 19

இனிய வணக்கம்! விலகிடுவேனா இதயமே கதையின் அடுத்த எபி. https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/vilagituvena-idhayame-19.1716/ மறவாமல் தங்கள் கருத்துகளைக் கூறவும். நன்றி!

விலகிடுவேனா இதயமே 18

Hi friends, Vilagituvena idhayame next epi posted. Do have a read and comment your feel. https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/vilagituvena-idhayame-18.1661/ Thank you 🙏🏻

விலகிடுவேனா இதயமே 17

இனிய வணக்கம்! விலகிடுவேனா இதயமே அடுத்த அத்தியாயம் பதிவு செய்திருக்கிறேன். https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/vilagituvena-idhayame-17.1537/நன்றி!

விலகிடுவேனா இதயமே 15&16

Hi friends, Next episodes posted. Have a read and share your thoughts please. https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?forums/arthy-ravis-vilagiduvenaa-idhayame.65/ Thank you 🙏🏻