வானே வானே வானே video 1

மக்களே! கதை போயிட்டு இருக்கு. ஹீரோ ஹீரோயின் description எங்க? பாரதி, உங்க ஆர்வத்தை முன்னிட்டு இந்த ஹீரோ முகம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இவன் தான் என் characterizationக்கு பொருத்தம். இவனின் முழு விபரங்களை நீங்க அடுத்தடுத்து கதையை வாசிக்கையில் புரிந்து கொள்வீங்க. Definitely not Korean. 😃 VC : Amritha Sagari Thank you!

Advertisements

வானே வானே வானே 02

வானே வானே வானே 02 மக்களே அடுத்த பதிவு. வாசித்து மகிழுங்கள். நன்றி! வானே வானே வானே 02

கண்ணம்மா 12

The last but one ☝️. Read and share your thoughts friends. https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/page-2 Thank you!

கண்ணம்மா 10

ஹலோ ப்ரண்ட்ஸ், அனைவரும் நலமா? அடுத்த அத்தியாயம் பதிவு செய்து இருக்கிறேன். https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/page-2 நன்றி!

கண்ணம்மா 09

இனிய வணக்கம் நட்புக்களே! நலமா? அடுத்தப் பதிவு வந்திருக்கிறது. வாசித்து விட்டு உங்கள் கருத்துக்களைத் தெரிவியுங்கள். https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/page-2 நன்றி!

கண்ணம்மா 08

இனிய வணக்கம்! அடுத்த அத்தியாயம் வந்து விட்டது. ஒரு வாரத்தில் கதை முற்றுப் பெறவுள்ளது. https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/page-2 நன்றி!

கண்ணம்மா 07

இனிய வணக்கம்! அடுத்த அத்தியாயம் வந்து இருக்கிறது. வாசித்து மகிழுங்கள். https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/page-2 நன்றி!

கண்ணம்மா 06

இனிய வணக்கம் நட்புகளே! அடுத்த அத்தியாயம் வந்து விட்டது. https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/page-2 நன்றி!

கண்ணம்மா 05

வணக்கம் தோழமைகளே! அடுத்த அத்தியாயம் பதிவு செய்கிறேன். தாமதத்திற்கு மன்னிக்கவும்! வாசித்து விட்டு தங்கள் கருத்துகளைக் கூறினால் மகிழ்வேன். https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/ நன்றி!

கண்ணம்மா 04

இனிய வணக்கம்! அடுத்த அத்தியாயம் வந்து விட்டது. வாசித்து விட்டு உங்கள் கருத்துகளைக் கூறினால் மகிழ்வேன். https://www.sudharavinovels.com/threads/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF.287/ நன்றி!